Besøk

AKTUELT

Her finn du nyhende og relevant informasjon relatert til næringsliv.

FRUKOSTMØTE 28. APRIL

Skal Herøy stå utan næringsforum? Herøy Næringsforum har vore drive av RDA-midlar. Desse pengane er det no slutt på, og kva då? Bli med på frukostmøte og peik ut framtida – med eller utan næringsforum.

Les meir..

FRUKOSTMØTE - FRAMTIDA FOR NÆRINGS- OG REISELIVSARBEID I HERØY

Prosjektperioden til Havlandet er inne i siste driftsår og det er slutt på RDA-midlar som har finansiert både dette prosjektet og store deler av drifta av Herøy næringsforum. Vi må finne ut av vegen vidare frå 2023 og byd med dette inn næringslivet i Herøy til FRUKOSTMØTE Torsdag 10. februar Kl. 08.00 – 10.00 Redarrommet, Thon Hotel Fosnavåg SJÅ PRESSEMELDING LENGER NEDE PÅ SIDA

Les meir..

"BLI MED HJEM" i Oslo 6. april

«Bli med hjem» er eit samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Molde Næringsforum og Næringsforeningen Ålesundregionen og skal arrangerast i Oslo 6. april. Sidan Søre Sunnmøre er ein stor arbeidsmarknad har NæSS-Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre, som Havlandet er ein del av, meldt vår interesse til nabo Næringsforeningen Ålesundsregionen, og dei set stor pris på om vi deler informasjonen til relevante bedrifter i vårt nedslagsfelt.

Les meir..

HERØY TOPPAR LISTA OVER GASELLEBEDRIFTER PÅ SØRE SUNNMØRE 2021

Kvart år offentleggjer Dagens Næringsliv lista over Gasellebedrifter. Kriteria for å bli utnemnt er at ein har utmerka seg med svært rask vekst. For å bli kåra til Gasellebedrift må bedrifta dei 4 siste åra * ha dobla omsetninga frå minimum 1 million kroner det første året * ha auka omsetninga i kvart av dei fire åra * samla sett ha eit positivt driftsresultat På Søre Sunnmøre var det totalt 31 bedrifter som nådde opp til desse krava. Desse er fordelte slik pr. kommune: * Herøy: 12 * Volda: 7 * Ørsta: 5 * Hareid : 2 * Ulstein: 2 * Vanylven: 2 * Sande: 1

Les meir..

HAVLANDET AS - Informasjonsbrev 4. kvartal 2021

Informasjonsbrev 4. kvartal 2021 – 1. oktober – 31. desember. I dette brevet ligg det kortfatta informasjon om noko av det Havlandet AS har hatt på sin agenda gjennom 4. kvartal 2021. Det vert understreka at lista ikkje er fullstendig, men gir eit innblikk i hovudessensen av arbeidet det vert jobba med.

Les meir..

SØKNAD OM RDA-MIDLAR

Det står att 131 390 kroner av RDA-midlane i Herøy kommune. Desse midlane kan lag og organisasjonar i kommunen søke om til tiltak som er knytt til idrett, kultur, næring, barn & unge, allmennyttig tiltak. Tilskotet kan ikkje overstige 1/3 av totalsum. Eigeninnsats kan ikkje reknast inn som finansiering.

Les meir..

INFORMASJON - FYRVERKERI I FOSNAVÅG NYTTÅRSAFTA

Etter innspel frå fleire hald har Havlandet AS teke initiativ til å mobilisere til eit profesjonelt display fyrverkeri i Fosnavåg på nyttårsafta. Leverandør og ansvarleg for oppskytinga, etter løyve frå politi og brannvesen, er North Star Firevorks, eit kvalitetsfirma som har vunne fleire prisar for sine show. (sjå meir i lenka under). Etter snart 2 år med pandemi, håper vi dette kan vere eit lyspunkt i ei trasig tid og at vi greier å skape ein nyttårstradisjon for åra framover. Godt nyttår og god feiring! SMITTEVERN - KOMMUNEOVERLEGEN SINE RÅD: NÅR DU ER I FOSNAVÅG OG SER PÅ FYRVERKERI I KVELD: - Hugs meteren - bruk munnbind! - Hald deg til den gruppa du høyrer til - ha så få nærkontakter som mulig! - Berre kjærasten din får kyss og klem! - Er du sjuk - hald deg heime! SCROLL NED FOR MEIR INFORMASJON

Les meir..

FELLES FYRVERKERI NYTTÅR 2021/2022

Etter innspel frå fleire hald har Havlandet AS teke initiativ til å mobilisere til felles fyrverkeri for Herøy i år. Det er mogleg, om mange går saman om å gjere ein innsats, både praktisk og økonomisk. Det praktiske er på plass og det økonomiske tenker vi å få til gjennom ei innsamling frå privatpersonar og bidrag frå næringslivet. Bedrifter kan bidra gjennom å kjøpe marknadsføring som Havlandet tilbyr gjennom annonser i sosiale media og Vestlandsnytt.

Les meir..

AVLYST - JULEFRUKOST - TYSDAG 14. DESEMBER

ARRANGEMENTET ER AVLYST AV SMITTEVERNOMSYN Gode næringslivsaktør Har du tid til eit lite næringstreff med mat og prat ein førjulsmorgon? Vi inviterer næringslivsaktørar til eit kort program om bedrifter i vekst, i kombinasjon med god frukost og sosialt samvær. Velkomen skal du vere.

Les meir..

HAVLANDET AS - NæringsPUB 2. desember

Presentasjonar frå - Gunnar Gundersen, B&E Partner AS - Petter Ole Kopperstad, kulturleiar Herøy kommune - Representantar frå handelsforeininga - Tema: Julehandel i Fosnavåg - Kåring av vinnar i fotokonkurransen #julifosnavaag Havlandet sin NæringsPUB er ein møteplass for engasjerte personar i kommunen der ein kan diskutere muligheiter, kanskje finne nye samarbeidspartnarar og skape motivasjon og inspirasjon til utvikling og vekst. NæringsPUB er eit fast arrangement den første torsdagen i månaden. Vi flyttar på oss frå gong til gong. Denne gongen vil møtestad vere LOBBYBAREN på THON HOTEL FOSNAVÅG Det vert høve til å kjøpe snacks og drikke. Vel møtt!

Les meir..

HAVLANDET AS - DRODLETREFF om handelsutvikling i Fosnavåg

Onsdag 17. november kl. 18.00 - 20.00 Stad: THON HOTEL FOSNAVÅG Til deg som - driv med handel - bur i sentrum av Fosnavåg - eig bygard/lokale i Fosnavåg - jobbar i sentrum - er kunde i butikkane - jobbar i Herøy kommune - har idear korleis det kunne ha vore i Fosnavåg sentrum Vi inviterer alle som vil vere med å skape framtidas Fosnavåg - ein levande by det er godt å bu i og som er fin å besøke. Der det er trivelig å møtes og der det er råd å drive handel og service - heile året, med god lønnsemd! ALLE som har eit hjerte for Fosnavåg og Herøy, og som vil vere med å bidra til at vi får det slik vi vil ha det i byen vår i framtida, er velkomne. Di meining er viktig, og alle utfordringar skal på bordet. Løysingane skal vi finne i lag! Vel møtt! Hugs også NæringsPUB den første torsdagen i månaden Den neste er 2. desember

Les meir..

HAVLANDET AS - Informasjonsbrev 3. kvartal 2021

Informasjonsbrev 3. kvartal 2021 – 1. juli – 30. september I dette brevet ligg det kortfatta informasjon om noko av det Havlandet AS har hatt på sin agenda gjennom 3. kvartal 2021. Det vert understreka at lista ikkje er fullstendig, men gir eit innblikk i hovudessensen av arbeidet det vert jobba med.

Les meir..

HAVLANDET AS - Informasjonsbrev 2. kvartal 2021

Informasjonsbrev 2. kvartal 2021 – 1. april – 30. juni I dette brevet ligg det kortfatta informasjon om noko av det Havlandet AS har hatt på sin agenda gjennom 2. kvartal 2021. Det vert understreka at lista ikkje er fullstendig, men gir eit innblikk i hovudessensen av arbeidet det vert jobba med.

Les meir..

HAVLANDET AS - Informasjonsbrev 1. kvartal 2021

Informasjonsbrev 1. kvartal 2021 – 1. januar – 31. mars I dette brevet ligg det kortfatta informasjon om noko av det Havlandet AS har hatt på sin agenda gjennom 1. kvartal 2021. Det vert understreka at lista ikkje er fullstendig, men gir eit innblikk i hovudessensen av arbeidet det vert jobba med.

Les meir..

NHO Møre og Romsdal - Klare for storstilt valkampsamarbeid

Førstkommende fredag 30. april går startskuddet for næringslivets valgkampsamarbeid foran Stortingsvalget til høsten. I en serie digitale møter, «Politikertreff», skal listetoppene i Møre og Romsdal presentere seg selv og sine næringspolitiske kampsaker. Her får næringslivet en direkte dialog direkte med politikerne og får innsikt i hvordan stortingskandidatene her i fylket vil jobbe for å fremme en god og aktiv næringspolitikk dersom de blir valgt inn på Stortinget.

Les meir..

POLITIET - Felles politiråd for Herøy, Vanylven og Sande

Det felles politirådet for Herøy, Sande og Vanylven var for første gong samla fredag 5. februar. Kommunedirektør/rådmann, ordførar og næringslivskontaktar frå kommunane var til stades saman med politiet. Politiet presenterte sin nye politikontakt for distriktet vårt, Jørn Fredriksen Larsen, og næringslivskontakt i Møre og Romsdal politidistrikt, Øyvind Vebenstad, var med. Ungdomskriminalitet, radikalisering og familievald er peika ut som fokus-område politiet i vårt område bør jobbe med i 2021.

Les meir..

HAVLANDET AS - VILKÅR SOM PARTNAR-BEDRIFT

Som partnar i Havlandet får verksemda: * Profilering - logo, kort presentasjon og link til eiga heimeside på havlandet-as.no * Kurs/kompetanseheving – rabattert * Konferansar – rabattert * Næringstreff/frukostmøte – legge til rette for samarbeid, dialog og relasjonsbygging * Relevant informasjon - bransjeretta * Rådgjeving/rettleiing - bindeledd mellom partnarar og kommune, fylke og verkemiddelapparatet (ÅKP, Hoppid, Innovasjon Norge, Forskningsrådet etc.) * Synleggjering av behov for arbeidskraft og kompetanse * Administrasjon av prosjekt etter avtale * Tilgang til bruk av Havlandet partnar-logo * Tilbod om å registrere verksemda på appen Voice of Norway https://voiceofnorway.no/

Les meir..

HAVLANDET AS - Zipline-nytt

Arbeidet med ziplina i Fosnavåg går framover, om enn ikkje så fort som vi skulle ynskje. Men no er vi komne eit godt stykke på veg. Avklaringar med grunneigarar i begge endar er i orden, vi har fått tilbod på sjølve zipline-utstyret med selskapet Høyt og Lavt og to entreprenørar konkurrerer no om å levere den beste løysinga for landingspunktet som skal byggast ved parkeringshuset ved hotellet. I slutten av februar forventar vi å ha finansieringsbehovet klart og vil invitere til folkemøte om investeringsmuligheiter og aksjeemisjon i driftsselskapet Havlandet Aktiv AS.

Les meir..

Uttale - Nettverk for samferdsel, Sunnmøre - Trafikkstasjon i Ørsta

Nettverk for samferdsel, Sunnmøre er ei gruppe samansett av leiarane i næringslag- og foreiningar i Sande, Volda, Ørsta, Herøy, Hareid, Vanylven, Ulstein, Haram og Ålesund i tillegg til representasjon frå Gode vegar, Maritimt forum Nordvest og MAFOSS. Gruppa er uroa over innspela til nedlegging av Trafikkstasjonen i Ørsta, og har i dag, 18.01.21, sendt melding til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Les meir under.

Les meir..

HAVLANDET AS - Årsrapport 2020

Stiftinga Herøy Næringsforum – eigar 60 % (A-aksjar) Herøy kommune – eigar 40 % (B-aksjar) Styret i Havlandet AS Torill Myren (styreleiar) Richard Gjerde (nestleiar) Linn Therese Sævik Ruben Kvalsvik Petter Geir Smådal Roar Aasen Eilert Geir Kvalsvik INNHALD •Innleiing •Aksjonæravtalen (utdrag) •Forretningsplan •Koronasituasjonen •Framover •Partnar-avtale (utdrag)

Les meir..

Stortinget - Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen

Ko m i t e e n viser til at det i forbindelse med overgangen til AutoPASS-betaling på fergene ble stilt krav om et forskudd på 3 600 kroner som gir privatpersoner en rabatt på 50 pst. og bedriftskunder en rabatt på 40 pst. for hver fergetur. K o m i t e e n viser videre til at i forbindelse med koronautbruddet våren 2020, ble det i en periode fra april til juni innført en ordning hvor forskuddsbeløpet ble redusert fra 3 600 kroner til 1 200 kroner per måned for gruppen med kjøretøy i klasse 1 (0–8 meter).

Les meir..

Havlandet AS - Vil di bedrift prosjektere og bygge zip-line?

Zip-linen rykker stadig nærare! Er ditt firma interessert i å prosjektere og bygge landingstårn og ynskjer å legge inn tilbod på jobben, så ta uforpliktande kontakt med oss før 3. desember. Send e-post med kontaktinformasjon til post@visithavlandet.no og vi noterer interessa. Driftsselskap er under etablering og vi sender meir informasjon til seriøse interessentar så snart vi har dette klart.

Les meir..

Pressemelding - Samarbeidsprosjekt om pelagisk fiskeri

Havlandet og Vekstlandet samarbeider i desse dagar om eit prosjekt som omhandlar pelagisk fiskeri. 15 personar frå fiskerimiljøet i Herøy har til no takka ja til å delta i prosjektet der målet er å avdekke problemstillingar og dermed muligheitsområde for utvikling i eller for denne bransjen.

Les meir..

Vestlandsnytt 20.10.2020 - "Slik skal dei drive vidare"

- Å skape varig vekst og utvikling er ikkje gjort på 3 år. I så fall skulle vi patentert og solgt metoden" (Næringslivsjef Merethe Hjertø Flusund) Havlandet AS har hatt besøk av Vestlandsnytt og fortalt om korleis vi rustar oss for framtida bl.a. ved å mobilisere næringslivet til å bli partnarar i Herøy Næringsforum og Herøy kommune si satsing på vekst og utvikling for reiseliv og øvrig næringsliv.

Les meir..

ÅKP - Heile Sunnmøre sitt innovasjonsselskap

ÅKP er Sunnmøres leiande leverandør av tenester for entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging. Arbeidet til ÅKP er er delt inn i tre hovudkategoriar: - Startup og entreprenørskap - Regional utvikling - Havrommet Havlandet samarbeider med ÅKP i mange samanhengar og har god kontakt med deira rådgjevarar og prosjektleiarar. ÅKP kjem gjerne ut i regionen og presenterer sine tenester. Ta gjerne kontakt med Havlandet eller ÅKP direkte om du ynskjer å vite meir om deira tenester og kva di bedrift kan nytte dette tilbodet til. Du finn meir informasjon i lenka under.

Les meir..

Møre og Romsdal Fylkeskommune - hoppid.no

På hoppid.no-kontora får gründeren gratis råd og rettleiing, tilbod om kurs og opplæring, råd om tilskot og finansiering og hjelp i søkeprosessar og til nettverksbygging. I tillegg legg hoppid.no til rette for knoppskyting i næringslivet og for entreprenørskap i skulen. I Herøy er det Robert Voldnes som er hoppid-kontakt. Robert har kontor i Ulsteinvik, men legg gjerne til rette for møter i Herøy om det er ynskjeleg. Du finn kontaktinformasjon og anna informasjon om ordninga i lenkene under.

Les meir..

Forskningsrådet - Utlysningar

I lenka under finn du oversikt over utlysningar av midlar til - kompetanse- og samarbeidsprosjekt - innovasjonsprosjekt - forskarprosjekt - kommersialiseringsprosjekt - forskningssenter - m.m.

Les meir..

Innovasjon Norge - Regionkontor Møre og Romsdal

Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Møre og Romsdal. Dei tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

Les meir..

Maritimt Forum - Nettmøte med næringsministeren

"Maritim næring under koronakrise og oljeprisfall" Måndag 11. mai er det mogleg å møte næringsminister Iselin Nybø på nett. Næringsminister Iselin Nybø møter maritim næring og kommenterer korona, oljeprisfall og myndigheitene sin tiltakspolitikk for å avdempe krisa. Fem maritime toppleiarar kommenterer frå sin ståstad. Meir informasjon og påmelding finn du i lenka under.

Les meir..

ÅKP - Ny kompetanse skal få næringslivet i gong igjen

ÅKP i samarbeid med MAFOSS og klyngene er tildelt BIO-midlar frå Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidstakarar frå heile Møre og Romsdal er invitert til å delta på dei digitale kursa. Dei planlagde kursa er godkjende gjennom BIO-ordninga (bedriftsintern opplæring). Det vil seie at kursa er fullfinansierte og GRATIS for deltakarane. Meir informasjon om dei ulike kursa og påmelding kjem tidleg i mai. Kursa rettar seg inn mot 20 kompetanseområde basert på ei omfattande kartlegging av kompetansebehovet i samarbeid med regionalt næringsliv. Både NTNU, Høgskulen i Volda og andre kompetanseaktørar er involverte som kursleverandørar Kursoversikt finn du i lenka under.

Les meir..

NOR Fishing 2020 er AVLYST

Då er avgjerda tatt og NOR Fishing 2020 er avlyst. Det har vore snakk om å arrangere messa i mai 2021, men dette er ikkje lenger aktuelt. NOR Fishing stiftinga arbeider med å kunne tilby ein digital variant av messa. Sjå meir i linken nedanfor.

Les meir..

NOR Fishing 2020

15. mai vert det endeleg avgjort om Nor Fishing messa skal arrangerast som planlagt i august. Siste status i forbindelse med korona-pandemien når det gjeld "fiskerimessa" i Trondheim. Informasjon om den planlagde messa sett i lys av situasjonen i Norge, finn du i lenka under. Opprinnelege fristar er utsette i påvente av ei endeleg avgjerd når det gjeld arrangementet. (sida er sist oppdatert 22.04.2020)

Les meir..

Forskningsrådet - SkatteFUNN

SkatteFUNN (Skattefrådrag for Forskning og Utvikling i eit Nyskapande Næringsliv) er ei rettigheitsbasert skattefrådragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å auke si satsing på forskning og utvikling (FoU). Komande webinar og kurs som kan vere aktuelle for næringslivet i Herøy: 23. april - Webinar SkatteFUNN - Fiskeri og havbruk 29. april - Digitalt SkatteFUNN-kurs i Møre og Romsdal Sjå under for meir informasjon og påmelding.

Les meir..

Regjeringa - Kompensasjonsordninga er opna for søknad

Søknadsportalen for kompensasjonsordninga vart opna på laurdag (18.04) Føretak som er pålagde å stenge av staten vil kunne søke først. I lenkene under finn du informasjon frå regjeringa, samt søknadsportalen og vanlege spørsmål rundt ordninga med svar.

Les meir..

Innovasjon Norge sine krisetiltak for norske bedrifter

Som fylgje av koronakrisa har Innovasjon Norge frå og med 15. april lansert to nye tenester og oppdatert fleire av tenestene dei tilbyr frå før. I lenka under finn du med anna informasjon om: * Tilskot til kommersialisering * Nye tiltak for små og mellomstore bedrifter (SMB) * Ekstraordinært innovasjonstilskot * Innovasjonslån * Tilbod om kobling til behov i helsesektoren

Les meir..

Møre og Romsdal Fylkeskommune - 175 millionar i ekstraordinære midlar

Fylkeskommunen legg fram tiltakspakke på 175 millionar Koronapandemien har sett nærings- og samfunnslivet i fylket i ein svært vanskeleg situasjon. Både kultur- og næringsliv har på kort tid opplevd at store delar av inntektsgrunnlaget er borte. Dette er svært alvorleg, og for å bidra til å berge arbeidsplassar og bedrifter, tilrår fylkeskommunedirektøren at det blir løyvd 175 millionar i ekstraordinære midlar til ei tiltakspakke.

Les meir..

NHO - Spørsmål og svar om kompensasjon for tapt omsetning

Bedrifter kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som fylgje av Covid-19-utbruddet. Støtta vert fastsett ut frå storleiken på uunngåelege faste kostnadar i kvart enkelt foretak. Forslaget skal handsamast i Stortinget i dag, 3. april. Søknadsportalen er varsla og opne 17.april. Kven kan søke? Kva får dei? Når kjem pengane? Er der unntak? Fleire spørsmål og svara finn du i lenka under.

Les meir..

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge fekk tilført 4,5 milliarder kroner ekstra i krisepakken frå regjeringa. Midlane skal gå til utviklingsprosjekt i innovative oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og vekstbedrifter i heile landet. Du finn meir informasjon i lenka under.

Les meir..

WEBINAR - 2. april kl. 13

No er mange ute i hardt veir og slit med å få oversikt på kva ein skal gjere for å redde bedrifta si. Havlandet AS inviterer til eit kort webinar i samarbeid med Sparebanken Møre, Ernst & Young og NAV Herøy og Vanylven. Dette webinaret rettar seg mot små og mellomstore bedrifter som no slit med likviditeteten og treng råd og rettleiing. Tema vil vere tiltakspakkar, likviditetsproblematikk, årsoppgjer, handlingsplikt, styreansvar og permitteringsreglar. Webinaret er GRATIS og ope for ALLE - meld deg på i linken under . Det vert gjort opptak, så meld deg på sjølv om du ikkje har høve til å vere med "live" Då står du på e-post lista og får opptaket tilsendt i etterpå.

Les meir..

Altinn - Nyttige dokumentmalar

Det er viktig å ha dokumentasjonen i orden og det kan være vanskeleg å vite kva som bør eller må vere med i forskjellige dokument. På altinn finn du som næringsdrivande og arbeidsgjevar mange nyttige dokumentmalar som kan nyttast i høve permitteringsvarsel, oppsigelser, styremøteprotokoll, likviditetsbudsjett og mykje anna. I lenka under finn du dokumentmalar til nedlasting

Les meir..

Regjeringen.no

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med koronautbruddet. På denne lenka under vil du finne spørsmål og svar besvart av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les meir..

Brønnøysundregistra via Altinn

Koronaviruset (Covid-19) og din virksomhet Driv du bedrift og er ramma av koronasituasjonen? Altinn har samla informasjon om tiltak for di verksemd på informasjonsportalen Starte og drive.

Les meir..

Finansdepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet

Regjeringa foreslår å opprette ei ordning som inneber at staten dekker ein andel av dei faste kostnadane for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetninga som fylgje av virusutbruddet og smitteverntiltaka. Ordninga skal vere enkel både å nytte og administrere, og skal utformast slik at det tek kort tid frå søknad er sendt til pengane er på konto.

Les meir..
NAV - kontaktinfo

NAV - Er du arbeidsgjevar og har spørsmål om permitteringar?

NAV har ekstra bemanning for å bistå med informasjon om permitteringsreglar. Kontakt oss for bistand: Oddvor F Hovden, tlf 482 52 094 Kåre Hansen, tlf 406 02 047 Roy Vadset, tlf 950 73 188 Ragnar Svensgaard Moe, tlf 922 49 236 Janne Ringstad, tlf 466 22 319 Anders Norvald Hammer – Leiar, NAV Hareid-Ulstein-Sande Monica Osvold – Leiar, NAV Ørsta-Volda Hilde Knotten Dyrhol – Leiar, NAV Herøy-Vanylven Sjå lenka under for meir informasjon

Les meir..