ADVISO Advokatfirma AS og Herøy Næringsforum inviterer til frokost i hyggelige og lune omgivelser - og med godt faglig påfyll!

Dato: tirsdag 6. desember
Tid:  kl. 08:00-10:00
Sted: Horisont, Mjølstadneset

TEMA:
Bærekraftrapportering, EUs taksonomi og åpenhetsloven har slått inn for fullt. ADVISO Advokatfirma AS gjør opp status for de trendene og konkrete tiltakene bedriftene allerede har begynt å merke, samt hva en nå må være obs på. Det er gått 6 måneder fra åpenhetsloven ble innført og det er på tide å gjøre opp status på utført arbeid og hva bedriftene nå står ovenfor. Vi ser også at en rekke bedrifter har begynt å innrette seg etter de endringene som vil komme med EUs taksonomi og EUs rapporteringsdirektiv CSRD, som blant annet stiller krav om rapportering av CO2-utslipp.

I tillegg har Energiråd et innlegg om hvordan rapporteringen kan gjøres helt konkret!

«Uavhengig av om bedriften din omfattes av disse regelverkene eller ikke, ser vi allerede at kravene videreføres nedover i leverandørkjeden, og at alle selskaper må ha et bevisst forhold til dette» – Oda Ørmen Vinjevoll og Karina Mauren, advokater i Adviso.

Påmelding innen 1. desember til: sissel@heroynf.no

Velkommen!