• Enkle og raske tiltak gjer det mogleg å spare 20-30 % i strøm!
  • Dei fleste bygg har store uavdekte moglegheiter!

Bjørn Tennø vil fortelje korleis ei bedrift eller ein eigedomsansvarlig kan få hjelp til alt frå analyse og anskaffing til installering, drifting og overvaking - alt som skal til for å for å redusere strøymrekninga.

Dato: tysdag 28. februar 2023

Tid:  kl. 08:30-10:30
Sted: Runde Miljøsenter

Det blir servert enkel frukost!

Påmelding innen 24. februar til: sissel@heroynf.no

Velkommen!