Torsdag 2. september kl. 20.00

Stad: AH Sport Lounge!

- Oppdraget til Havlandet AS v/dagleg leiar og næringslivssjef Merethe Hjertø Flusund

- STQ Competence Centre v/dagleg leiar Linda Abeltun

- Filmsnutt "Møter med opplevingar" v/reiselivsutviklar Hilde Gråberg Bakke