STQ AS - kursleverandør i sentrum av Fosnavåg

 • G1 Mobilkran – Modul 2.4 og 3.4
 • G4 Bro og Traverskran – Modul 2.7 og 3.7
 • G5 Offshorekran – Grunnkurs (blir kjørt midlertidig som live nettkurs)
 • G8 Lastebilkran – Modul 2.8 og 3.8
 • G11 Løfteredskap Modul 2.3
 • G20 Fastmontert hydraulisk kran
 • Confined space – Sikkert arbeid i trange rom
 • Confined space - Redning
 • Fallsikringskurs med evakuering
 • Fallsikring – Redning NOG 113
 • Fallsikring og redning NOG 113 - Repetisjon
 • Stillasbygger inntil 5 meter inkl. praksis og fallsikring
 • Stillasbruker inkl. fallsikring
 • Riggerkurs – Modul O-2.2 og O-3.2
 • Vinsj – Modul O-2.2 og O-3.2
 • Personløfter / Lift
 • Ståltau – Støping av socket
 • Ståltau – Kontroll og vedlikehold
 • Masseforflytningsmaskiner – Modul 2.1 og 3.1
 • IMDG – Farlig avfall
 • Telescoptruck C1 – C2
 • Truck T1-T4 – Grunnkurs modul 2.2 og 3.2
 • Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærer (O-2.6)
 • Førstehjelp – Grunnleggende
 • Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Verneombudskurs 40 timar