Dei som er kategoriserte som reiselivsaktørar får i tillegg tilgang til ein fotobank til bruk i eiga marknadsføring, samt tilbod om booking-løysing gjennom visithavlandet.no om dei ynskjer det.

PRIS pr. år

Gründerverksemd (t.o.m. tredje driftsår)                         Kr 1 000,-
Frivillige organisasjonar                                            Kr 1 000,-
Verksemd inntil 5 årsverk                                         Kr 2 000,-
Verksemd 6 – 15 årsverk                                         Kr 4 000,-
Verksemd 16 – 30 årsverk                                       Kr 6 000,-
Verksemd 31 – 50 årsverk                                       Kr 8 000,-
Verksemd over 50 årsverk                                       Kr 10 000,-
Konsern                                                             Kr 25 000,-
Prosjektadministrasjon                                             Etter avtale
Prisane er ekskl. mva.

Pristabellen vert vurdert årleg.

Gå tilbake til PARTNAR-menyen