Horisont, Mjølstadneset
24. november - klokka 16:00-17:00.

Agenda:
Hoppid.no, verkemiddelapparatet , ÅKP sine tilbod til grynderar

Herøy Næringsforum

Herøy Kommune, næringsfondet

Gründerreise:

EasyCheese vil fortelje om sine grynderreiser

Arrangementet er gratis.

Påmelding for litt bevertning til;

Robert.voldnes@aakp.no