Vestbygg utvendig.jpg

SJÅ FLEIRE BILDER UNDER

ATTRAKTIVE KONTORLOKALE (2. etg.):

Lyse og lette attraktive  kontorlokale i 2. etasje i Vestbygget AS, Igesundvegen 26 i Fosnavåg sentrum til leige.

Omlag  370 kvm inkl. fellesareal.  Kan utleigast i si heilheit eller som fleire mindre einingar

Lokala innheld kontorlandskap med 5 arbeidsplassar, 8 adskilte kontor der 3 store kontor evt.  kan delast inn ytterlegare.

I tillegg:  Møterom/pauserom, 2 kjøkkenkrokar, 3 toalett, dusj, bøttekott, 2 lagerrom og teknisk rom/datarom.

Nytt,  oppgradert ventilasjonsanlegg frå 2021.

Glasoverbygd inngangsparti med trapp. 

God parkering med  oppmerka reserverte plassar. 


LOKALE PÅ GATEPLAN med fleksibelt bruksområde

1.etg. /Igesundvegen 24 i Fosnavåg sentrum til leige. Lokalet er i overkant av 300 kvadrat (fellesareal inkl.)

Fleksibelt bruksområde. Tidlegare aktivitetar: Trykkeri, treningssenter, base for Byggdrift (vakttmeistertenestene  i Herøy kommune).

Pr. idag er lokala inndelt i eit stort arbeidsrom, eit kontor, 2 store lagerrom, kjøkken/pauserom, vaskerom, garderober med dusj og WC.

To industriportar i tillegg til inngangsparti.

Nytt, oppgradert ventilasjonsanlegg i 2021.

God parkering m/ oppmerka reserverte plassar.

Møterom.jpg


Cellekontor.jpg

Inne 1.jpg