Det er første gang en så stor konstellasjon av ulike nærings- og arbeidslivsaktører går sammen om et felles valgkampopplegg i Møre og Romsdal.

- Hvem som styrer Norge er avgjørende for rammevilkårene til næringslivet de neste fire årene.  For oss er det helt vesentlig at partiene setter næringspolitikk høyt på agendaen og at det blir tema i valgkampen. Det er tross alt bedriftene som gir liv til bygd og by. Hva er da viktigere enn å sørge for at bedriftene blomstrer slik at vi kan opprettholde og styrke sysselsetting, vekst og velferd, sier regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal.

Med seg i valgkampsamarbeidet har NHO Møre og Romsdal fått med seg LO i Møre og Romsdal, Næringsforeningene i Kristiansund (KNN), Molde (Molde Næringsforum), Ålesund (Næringsforeningen i Ålesundsregionen) og Søre Sunnmøre (NæSS), Mafoss, Maritimt Forum Nordvest og NHOs landsforeninger: NHO Reiseliv Midt-Norge, Sjømat Norge, NELFO og EBA.

- Det en styrke at vi med felles kraft får dialog med stortingskandidatene og kanskje fremtidige regjeringsmedlemmer, både for å påvirke, men også danne oss et bilde av næringspolitikken til de ulike partiene, sier Remme.

INVITASJON OG PÅMELDING (det er mulig å melde seg på etter fristen) 

De seks «Politikertreffene» foregår i Teams og er i utgangspunktet åpen for alle, men krever påmelding som du finner denne lenken: INVITASJON OG PÅMELDING

Slik er timeplanen for næringslivets møter med politikerne:

Politikertreff
Fredag 30. april 09.00-10.00: Høyre
Fredag 7. mai 09.00-10.00: Arbeiderpartiet
Tirsdag 11. mai 10.30-11.30: Senterpartiet
Fredag 14. mai 09.00-10.00: Fremskrittspartiet
Tirsdag 18. mai 09.00-10.00: Kristelig Folkeparti
Fredag 21. mai 09.00 - 10.00 - Venstre/MDG/SV/Rødt

Torsdagslunsj
I slutten av mai vil næringslivet også arrangere lunsjwebinarer der politikerne utfordres på konkrete temaer som er viktige for næringslivet i Møre og Romsdal. Programmet for de næringspolitiske temamøtene ser slik ut:

Torsdagslunsj – næringspolitiske temamøter: Torsdag 20. mai 11.00-12.00: Havnæringene i Møre og Romsdal – Maritim stortingsmelding
Torsdag 27. mai 11.00-12.00: Samferdsel – Nasjonal Transportplan 2022-2033
Torsdag 3. juni 11.00-12.00: Kompetanse, jobbskaping og verdiskaping i Møre og Romsdal
Torsdag 10. juni 11.00-12.00: Eksport/internasjonal handel i eksportfylket Møre og Romsdal
Torsdag 17. juni 11.00-12.00: Hvordan legge til rette for næringsmuligheter i det grønne skiftet?
Torsdag 24. juni 11.00-12.00: Hva er næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk i Møre og Romsdal?

Innhold/tema i enkeltmøter kan bli endret dersom f.eks. dagsaktuelle saker tilsier det.

Næringslivets valgkamparrangementer avsluttes med en fylkesturné i august/september. Da blir  politikerne blir invitert med ut til ulike bedrifter og virksomheter på Søre Sunnmøre, Ålesund, Molde og Kristiansund.

****

Teksten er henta frå NHO Møre og Romsdal sin artikkel HER og er ikkje omsett til nynorsk pga. tidsnaud