Bestill søknadsskjema HER

Om du ikkje har fått skjemaet innan utgangen av neste virkedag, send ein SMS til 905 12 236.

Søknadsfrist 28. februar


Søknadsskjema vert handsama av styret i Herøy Næringsforum, som gir si innstilling til Herøy kommune, før politikarane behandlar dette i utval for samfunnsutvikling.
Når utvalet har godkjent/avslått søknaden vert standardisert tildelingsbrev/avslagsbrev sendt til søkjarane.  


Ved spørsmål ta kontakt med 

Merethe Hjertø Flusund
Dagleg leiar i Herøy Næringsforum
E-post: merethe@havlandet-as.no
Telefon: 905 12 236