Vi søkjer etter ein ikkje-kommersiell organisasjon/lag som sjølv kan ha nytte av utstyret og samtidig forpliktar seg til å drive utleige av utstyret på ein slik måte at det legg til rette for aktivitet og kjem flest muleg i lokalsamfunnet til gode.

Den som søkjer må legge fram planar som fortel

- korleis dei har tenkt å løyse oppdraget både når det gjeld det økonomiske og sjølve drifta
- korleis sikre at deira drift vil kome lokalsamfunnet til gode
- korleis få tilgang på folk til rigging
- erfaring frå liknande arbeid
- korleis dei vil sørge for at utstyret blir brukt av flest muleg
- anna relevant informasjon

Driftsavtalen laget/organisasjonen skal inngå finn du HER

Send søknaden til torill@havlandet-as.no

Søknadsfrist 24. juni