Vi har inngått driftsavtale med Sigurd Sævik, og hans selskap skal håndtere drift og utleie av festivalutstyret. Ring for direkte avtale tel. 99 70 16 05

Utleige telt, 30 x 9 meter Ei veke Ein månad
Frivillige i Herøy    
Heile teltet 7 500 15 000
Halve teltet 5 000 10 000
Tillegg oppsetjing av telt 4 000 4 000
     
Frivillige utanom kommunen    
Heile teltet 15 000 30 000
Halve teltet 10 000 20 000
Tillegg oppsetjing av telt 5 000 5 000
     
Kommersielle     
Heile teltet 15 000 30 000
Halve teltet 10 000 20 000
Tillegg oppsetjing av telt 7 500 7 500
     
Scene  8 x 6 meter    
Frivillige i Herøy    
Eigen transport 5 000 15 000
Leige transport 8 000 18 000
     
Frivillige utanom kommunen    
Eigen transport 10 000 30 000
Leige transport 15 000 35 000
     
Kommersielle     
Heile teltet 15 000 30 000
Halve teltet 10 000 20 000
     
Gjerde per stk, per meter    
Frivillige i Herøy 30 60
Utanom kommunen og kommersielle 60 120
Div skilt, bobil etc    
Frivillige i Herøy 30 60
Utanom kommunen og kommersielle 60 120