Vi har inngått driftsavtale med Sigurd Sævik, og hans selskap skal håndtere drift og utleie av festivalutstyret. Ring for direkte avtale tel. 99 70 16 05