Du kan lese innstillinga i si heilheit her: https://www.stortinget.no/glob...