Besøk

Planlagde arrangement 2022

FRUKOSTMØTE 28. APRIL Skal Herøy stå utan næringsforum?

FRUKOSTMØTE 28. APRIL 

Bli med på frukostmøte og peik ut framtida – med eller utan næringsforum.

Herøy Næringsforum har vore drive av RDA-midlar. Desse pengane er det no slutt på, og kva då?

Påmelding om meir informasjon finn du HER

Foto: Havlandet

ARRANGEMENT

Havlandet skal vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m. Ein fin måte å oppfylle dette på er å: - arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande og andre interesserte - arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande og deira tilsette - arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff

UTGÅR - NæringsPUB

UTGÅR - NæringsPUB

UTGÅR - vert erstatta av frukostmøter - Det første den 10. februar. (Havlandet sin NæringsPUB er ein møteplass for engasjerte personar i kommunen der ein kan diskutere muligheiter, kanskje finne nye samarbeidspartnarar og skape motivasjon og inspirasjon til utvikling og vekst. NæringsPUBen vert arrangert den første torsdagen i kvar månad og møtestad varierer. Vi legg opp til korte presentasjonar på 3-5 minutt frå 2-3 aktørarar og god tid til mingling og diskusjonar rundt borda.) Foto: K. Ytterland

Fosnavågkonferansen

Fosnavågkonferansen

Fosnavågkonferansen er eit årleg arrangement og ein viktig møteplass for alle som er tilknytt havnæringane. Fosnavågkonferansen 2020 måtte dessverre avlysast på grunn av Corona-pandemien, men Fosnavågkonferansen 2021 går av stabelen 17. juni og er under planlegging. Bedrifter med partnaravtalar får rabatt på denne konferansen. Foto: Herøy Næringsforum

Reiselivstreff i Havlandet

Reiselivstreff i Havlandet

Reiselivstreff i Havlandet vert arrangert i Fosnavåg kvar haust. På dette treffet får reiselivsaktørar møte kvarandre, dele erfaringar og etablere samarbeid seg i mellom. Foto: Havlandet

Frukostmøter

Frukostmøter

Gjennom året arrangerer Havlandet frukostmøter med relevante tema for næringslivet i Herøy. Dette skjer gjerne i samarbeid med eksterne aktørar. Foto: Havlandet

Kurs og seminar

Kurs og seminar

Havlandet legg til rette for interessante kurs og seminar for næringslivet i Herøy. Bedrifter med partnaravtale får gode rabattar på desse tilboda. Foto: Havlandet