Besøk

Planlagde arrangement 2023

Det jobbes i kulissene for innhald og program til Fosnavågkonferansen torsdag 22. juni 2023!

2022:
Sjå HER for program 


ARRANGEMENT

Havlandet skal vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m. Ein fin måte å oppfylle dette på er å: - arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande og andre interesserte - arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande og deira tilsette - arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff

Frukostmøter

Frukostmøter

Gjennom året arrangerer Havlandet frukostmøter med relevante tema for næringslivet i Herøy. Dette skjer gjerne i samarbeid med eksterne aktørar. Foto: Havlandet

Kurs og seminar

Kurs og seminar

Havlandet legg til rette for interessante kurs og seminar for næringslivet i Herøy. Bedrifter med partnaravtale får gode rabattar på desse tilboda. Foto: Havlandet

Fosnavågkonferansen

Fosnavågkonferansen

Kvart år arrangerast Fosnavågkonferansen med godt fagleg innhald, underhaldning og god mat og drikke.