Besøk

Planlagde arrangement 2022

FOSNAVÅGKONFERANSEN Årets konferanse er gjennomført, og takk til alle som deltok! Torsdag 29. september

Sjå HER for program


ARRANGEMENT

Havlandet skal vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, verkemiddelapparatet m.m. Ein fin måte å oppfylle dette på er å: - arrangere møteplassar, både fysiske og digitale, for næringsdrivande og andre interesserte - arrangere relevante kurs og seminar for næringsdrivande og deira tilsette - arrangere og utvikle vidare Fosnavågkonferansen og Reiselivstreff

Frukostmøter

Frukostmøter

Frukostmøter er Havlandet sin møteplass for engasjerte personar i kommunen der ein kan diskutere muligheiter, kanskje finne nye samarbeidspartnarar og skape motivasjon og inspirasjon til utvikling og vekst. Vi legg opp til korte presentasjonar på 3-5 minutt frå 2-3 aktørarar og god tid til mingling og diskusjonar rundt borda. Foto: K. Ytterland

Fosnavågkonferansen

Fosnavågkonferansen

Fosnavågkonferansen er eit årleg arrangement og ein viktig møteplass for alle som er tilknytt havnæringane. Partnaravtalar får rabatt på denne konferansen. Foto: Herøy Næringsforum

Reiselivstreff i Havlandet

Reiselivstreff i Havlandet

Reiselivstreff i Havlandet vert arrangert i Fosnavåg kvar haust. På dette treffet får reiselivsaktørar møte kvarandre, dele erfaringar og etablere samarbeid seg i mellom. Foto: Havlandet

Tematreff

Tematreff

Gjennom året arrangerer Havlandet frukostmøter med relevante tema for næringslivet i Herøy. Dette skjer gjerne i samarbeid med eksterne aktørar. Foto: Havlandet

Kurs og seminar

Kurs og seminar

Havlandet legg til rette for interessante kurs og seminar for næringslivet i Herøy. Bedrifter med partnaravtale får gode rabattar på desse tilboda. Foto: Havlandet