Besøk

ADRESSER

Vi held til i lokala til FOSAC - simulatorsenteret tilknytt hotellet. Besøksadresse: Gerhard Voldnes veg 7 6090 Fosnavåg Post- og faktura adresse: Havlandet AS Postboks 108 6099 Fosnavåg Org. nr. 924 448 148 E-post: post@havlandet-as.no.no Faktura mottak: EHF eller e-post

KONTAKTINFORMASJON

Næringslivssjef / dagleg leiar MERETHE HJERTØ FLUSUND E-post: merethe@havlandet-as.no Telefon: 905 12 236 Reiselivsutviklar HILDE GRÅBERG BAKKE E-post: hilde@visithavlandet.no Telefon: 922 56 087

Foto framside

Vinterbilde: K. Ytterland
Wirespoling: H. Flusund
Fosnavåg Konserthus: Ukjent

Våre tilsette

Havlandet har to tilsette i 100 % stilling. Merethe Hjertø Flusund (t.h.) er dagleg leiar og næringslivssjef. Ho har sin yrkesbakgrunn frå maritim næring, i hovudsak frå rederibransjen der ho har jobba med administrasjon, bemanning og kvalitetssikring. Ho fokuserer på synleggjering av eit mangfaldig næringsliv som skal vekse og utviklast vidare. Hilde Gråberg Bakke (t.v.) er reiselivsutviklar. Ho kjem frå stillinga som reiselivssjef i Rauma der ho gjennom 12 år har hatt ansvaret for å utvikle reiselivet. No er ho her i Havlandet og ser "reiselivsgull og -skattar" som skal fram i lyset og verte opplevingar, både for dei som bur her eller dei som kjem på besøk. Foto: Josefine Spiro