Besøk

KORONA

HERØY KOMMUNE - Koronatilskot til lokale verksemder

Herøy kommune er tildelt kr. 813.102,- for å kompensere lokale verksemder. Er di verksemd hardt råka av pålagte smitteverntiltak grunna korona? Eller arbeider verksemda med omstilling for å takle koronaverknadar? Då kan kan verksemda di søke om koronatilskot. Søknadsfrist 30. mars 2021

Les meir..

Herøy kommune - Pressemelding - Rutinetesting tilsette i rederi, andre verksemder og private

FRÅ KOMMUNEOVERLEGEN: MELDING TIL ALLE BEDRIFTER, REDERI OG PRIVATPERSONAR I HERØY: TESTING VED TESTSTASJONANE I HERØY. Alle som er friske og som skal testast for Covid-19 etter krav frå arbeidsgjevar, flyselskap eller andre, vert vist til private medisinske verksemder som t.d. bedriftshelsetenesta. Herøy kommune har to testasjonar, ein ved kvart av legesentra. Deira hovedoppgåve er å utføre testar ved mistanke om Covid-19-sjukdom, og ved smittesporing. Slik er det organisert i andre kommuner og.

Les meir..

Herøy kommune - Oppdatert informasjon om Korona-situasjonen

Herøy kommune har fyldig informasjon om korleis ein skal forhalde seg til koronasituasjonen, både som privatperson, arbeidsgivar og arbeidstakar. Der er blant anna god og oversikteleg informasjon om arrangement, testing, karantene, isolasjon og reising, samt svar på ofte stilte spørsmål. Der er også ei eiga side med informasjon på ulike språk.

Les meir..

Regjeringen - Koronasituasjonen

Samla og oppdatert informasjon frå regjeringa og departementa om tiltak og råd til befolkninga. For lokale tiltak sjå innlegget: Herøy kommune - koronasituasjonen

Les meir..

NHO - heimekontor og gjenopning av arbeidsplassen

Mange jobbar no på heimekontor. NHO har samla nyttig informasjon om heimekontor og kollektivtrafikk, samt rettleiing, sjekklister, plakaktar og lenker som er viktig for å legge til rette for trygg gjenopning av samfunnet med gradvis retur til arbeidsplassen.

Les meir..