Besøk

Ledige stillingar hos partnar-bedrifter og i Herøy kommune

Som partnar i Havlandet kan bedrifter får synleggjort sine ledige stillingar her. Dette kan også vere informasjon om eit framtidig behov for ein viss type kompetanse. Under finn du ledige stillingar som er lyste ut hos bedrifter som er partnarar i Havlandet, samt ledige stillingar i Herøy kommune. Stillingane er sorterte etter søknadfrist.

ANNONSER

Annonsene er sorterte etter søknadsfrist

DI BEDRIFT

Har du ledige stillingar? Eller veit du at di bedrift har behov for ein viss type kompetanse i framtida. Då kan det vise her med link til stillingsannonse eller informasjonen du ynskjer skal publiserast. Du finn kontaktinformasjon i lenka under.

Til webside

ALLE ANNONSER PÅ NAV

I denne boksa finn du lenke til alle ledige stillingar i Herøy pr. dags dato via NAV sin portal Arbeidsplassen

Til webside

KANTINEBESTYRAR

HAVILA HOTELS, FOSNAVÅG - søkjer kantinebestyrar til sitt hovudkontor på Mjølstadneset - Ca. 50 % stilling - Fast stilling - søknadsfrist snarast

Til webside

VESSEL MANAGER TECHNICAL - AQUA

REMØY MANAGEMENT AS - Søknadsfrist 30. november

Til webside

KANTINEMEDARBEIDAR

HAV GROUP ASA - Deltidsstilling - Søknadsfrist 1. desember

Til webside

3 FASTLEGEHEIMLAR

HERØY KOMMUNE - 1 heimel ved Myrvåg legesenter, listetak 800 - 2 heimlar ved Herøy legesenter, 1400 listepasientar til fordeling - Ledig frå 1. januar 2022 - Søknadsfrist 9. desember

Til webside

TESTFASILITETS- OG PRODUKSJONSINSTALLATØR

MMC FIRST PROCESS - Førebuing, koordinering, gjennomføring og opprydding ved testing av produkt - Søknadsfrist 12. desember

Til webside

SJUKEPLEIAR

HERØY KOMMUNE, Pleie- og omsorgsavd. - Heimetenesta - Natt - Deltid 75 % - Vikariat - Søknadsfrist 13. desember

Til webside

HEIMEHJELP

HERØY KOMMUNE, Heimetenestene - Deltid 87 % - Fast - Søknadsfrist 13. desember

Til webside

HELSEFAGARBEIDAR

HERØY KOMMUNE, Myrvåg omsorgsenter seksjon A - Deltid 90 % - Fast - Søknadsfrist 13. desember

Til webside

GLEDESSPREIAR

HERØY KOMMUNE, Pleie- og omsorgsavdelinga - søker ungdom mellom 16-18 år - Deltid helg 9 % - 12 stillingar - Engasjement - Søknadsfrist 13. desember

Til webside

SKIPSINGENIØR - HYDRO/STABILITET

MARIN TEKNIKK AS - Søknadsfrist 15. desember

Til webside

KOKEKYNDIG LEIRSTADMEDARBEIDAR x 2 2

KJELDSUND UNGDOMSSENTER søkjer 2 kokekyndige leirstadmedarbeidarar - Fast - Deltid 70 % - Søknadsfrist 15. desember

Til webside

OPERATIONS MANAGER, SUBSEA & RENEWABLES

OLYMPIC SUBSEA AS - Søknadsfrist 19. desember

Til webside

FLEIRE SPENNANDE STILLINGAR KJEM

MMC FIRST PROCESS vil om kort tid lyse ut fleire spennande stillingar. Send gjerne open søknad

Til webside

KOKKAR OG KONDITORAR - SKIP

HAVILA KYSTRUTEN AS - Søknadane vert handterte fortløpande

Til webside

REKRUTTERINGSSTILLING HELG

HERØY KOMMUNE - Pleie og omsorg - Deltid - Vikariat - Søknadar vert løpande behandla

Til webside

GENERELL ANNONSE

ASPIRE NORWAY AS - Her kan du registrere generell søknad på maritime stillingar

Til webside

GENERELL ANNONSE

AURVOLL OG FURESUND AS er alltid interessert i dyktige folk som brenn for faget, er samarbeidsdyktige og fleksible. Her kan du legge inn ein generell søknad

Til webside

LÆRLINGAR

AURVOLL OG FURESUND AS tar inn lærlinger i følgende fag: • Fjell- og bergverksfaget • Anleggsmaskinførerfaget • Anleggsmaskinmekanikerfaget • Vei- og anleggsfaget • Yrkessjåførfaget

Til webside

GENERELL ANNONSE

BOURBON OFFSHORE NORWAY - Her kan du registrere generell søknad

Til webside

GENERELL ANNONSE

HAV GROUP AS - Green shift through innovative solutions. We are always looking for highly motivated, innovative and competent people that wants to be a part of our team.

Til webside

GENERELL ANNONSE

HAVILA SHIPPING ASA - Her kan du registrere generell søknad på maritime stillingar

Til webside

LÆRLINGAR

HAVYARD GROUP AS - Vi tar inn lærlinger som kan ta fagbrev som industrimekaniker, industrirørlegger, logistikk, elektro, automasjon, til platefaget, IKT og innen kuldefaget

Til webside

LÆRLINGAR

HAVILA KYSTRUTEN tilbyr læreplassar for kokk, konditor, servitør og resepsjonist

Til webside

GENERELL ANNONSE

OLYMPIC SUBSEA ASA - Her kan du registrere generell søknad på maritime stillingar

Til webside

GENERELL ANNONSE

REMØY MANAGEMENT AS - Her kan du registrere generell søknad på maritime stillingar

Til webside

GENERELL ANNONSE

SPAREBANKEN MØRE - Her kan du registrere generell søknad

Til webside

GENERELL ANNONSE

ULMATEC - Her kan du registrere generell søknad

Til webside