Besøk

NÆRINGSLIV

Havlandet sitt oppdrag er å påverke og legge til rette for å auke talet på arbeidsplassar og bedrifter, i tillegg til auke i heilårsturisme. For å oppnå dette er det viktig at det vert lagt til rette for møteplassar, kompetansehevande tiltak, samarbeidsprosjekt og synleggjering av kva det eksisterande næringslivet består av. Foto: Havlandet

havlandet-as.no

havlandet-as.no

Den nettsida du no besøker er eit levande prosjekt som aldri blir heilt ferdig utvikla. Nettsida rettar seg mot dei som er involverte eller interesserte i næringslivet i Herøy og skal vere eit verktøy for å finne fram til næringsrelatert informasjon. Her presenterer vi også alle partnarane våre etterkvart som dei kjem til.

Vekstlandet AS

Vekstlandet AS

Havlandet og Vekstlandet samarbeider om eit prosjekt som omhandlar pelagisk fiskeri. 20 personar frå fiskerimiljøet i Herøy har takka ja til å delta i prosjektet der målet er å avdekke problemstillingar og dermed muligheitsområde for utvikling i eller for denne bransjen.

REISELIV

Vårt oppdrag er å påverke og legge til rette for auka besøk og heilårsturisme. Vi jobbar med fleire prosjekt som skal føre til at fleire besøkande finn vegen til det grenselause Havlandet - heile året.

visithavlandet.no

visithavlandet.no

Havlandet AS skal, gjennom sitt daglege arbeid, synleggjere reiselivsaktørane i Havlandet, eit område som er grenselaust, slik turismen er. Nettsida visithavlandet.no er retta mot besøkande og presenterer tilbydarar av overnatting, servering, aktivitetar, kultur etc. Foto: Steffen Voldsund

Zip-line

Zip-line

Våren 2021 vil innbyggarar og besøkande i Fosnavåg få gleda av zip-line med havutsikt. Denne vert 502 meter lang og ei av Noregs brattaste, der spennet går frå Tverrfjellet bak hamna og ned til sentrum i området ved Thon Hotel Fosnavåg. Foto: Josefine Spiro