Besøk

SAMARBEID

"If you want to go fast, go alone.... - if you want to go far, go together." -- afrikansk ordtak Herøy Næringsforum skal vere bindeledd mellom næringsliv, kommune, fylket og verkemiddelapparatet. Havlandet har stor tru på samarbeid på tvers av næringar, bransjar og grenser. Vi samarbeider med mange forskjellige instansar og er med i ymse nettverk. Her presenterer vi desse.

ÅKP

Heile Sunnmøre sitt innovasjonsselskap og leiande leverandør av tenester for entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging.

Til webside

hoppid.no

På hoppid.no-kontora får gründeren gratis råd og rettleiing, tilbod om kurs og opplæring, råd om tilskot og finansiering og hjelp i søkeprosessar og til nettverksbygging. Hoppid-kontakt i Herøy er Robert Voldnes

Til webside

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Fylkeskommunen sine viktigaste oppgåver er videregåande undervisning, drift av ein del kulturinstitusjonar og tekniske oppgåver knytt til vegar, kraftproduksjon, næringsutvikling, med meir. Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetenesta.

Til webside

Næringsforeingane på Søre Sunnmøre - NæSS

NæSS består av næringsforeiningane i kommunane på Søre Sunnmøre, dvs. -Hareid Næringsforum, Vekst i Hareid, Havlandet, Ulstein Næringsforum, Vanylven Utvikling, Volda Næringsforum, Ørsta Næringskontor og Sande kommune v/repr. for næring.

Ulstein Næringsforum

Næringsforeining i nabokommuna Ulstein og del av NæSS (alliansen Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre)

Til webside

Volda Næringsforum

Næringsforeining i nabokommuna Volda og del av NæSS (alliansen Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre)

Til webside

Sande kommune, utviklingsavdelinga

Ein del av Næss (Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre)

Til webside

Vanylven Utvikling

Næringsforeining i nabokommuna Vanylven og del av NæSS (alliansen Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre)

Til webside

Ørsta Næringskontor

Næringsforeining i nabokommuna Ørsta og del av NæSS (alliansen Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre)

Til webside

Vekst i Hareid

Næringsprosjekt i nabokommuna Hareid og del av NæSS (alliansen Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre)

Til webside

Hareid Næringsforum

Næringsforeining i nabokommuna Hareid og del av NæSS (alliansen Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre)

Til webside

Næringsforeningen Ålesundsregionen

Næringsforeningen - Ålesundregionen har eksistert siden 1847 og er en av Norges eldste næringsforeninger. Vi jobber på tvers av bransjer for felles beste, og har i dag en medlemsmasse på ca. 230 medlemmer fra næringslivet i regionen.

Til webside

Herøy vidaregåande skule

Utvikling i felleskap - Yrkesfag - Påbygging - Vaksenopplæring

Til webside

NHO Møre og Romsdal

Næringslivets Hovedorganisasjon. Har politisk påverknadskraft i fylket, bistår med juridisk hjelp og anna rådgjeving, knyter bedriftene i regionen tettare saman.

Til webside

Innovasjon Norge

Tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varer og tenester.

Til webside

Norges Forskningsråd

Investerer i forskning og innovasjon som bygg kunnskap for ei berekraftig framtid og møter dei store samfunnsutfordringane.

Til webside

Politiet

Kommunane Sande, Vanylven og Herøy har felles politiråd. Målet med det felles politirådet er å styrke samhandlinga mellom kommunane og politiet.

Til webside

STQ AS

Tilbyr rabattavtale for Havlandet-partnarar. STQ leverer sikkerhetsopplæring både til skip, offshore, landbasert industri og bygg/anlegg. Sertifisert av ASAS Sertifisering.

Til webside

Exlevel AS

Tilbyr rabattavtale for Havlandet-partnarar. Leverer kurs i Microsoft Office.

Til webside